Ielīgojam Jāņus!

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Visi bija Jāņu bērni,
Kas Jānīti daudzināja.
15. jūnijā rītā pirmsskolā ielīgoja Jāņus. Ievērojot tautas tradīcijas, mazās un lielās meitenes skoliņā ieradās greznojušās ziedu vainagiem, bet puiši ar vareniem ziedu pušķiem. Svētku noskaņai rotājām telpas.
Bērni, kopā ar pedagogiem, dziedot līgo dziesmas, devās uz ābeļdārzu, lai iedegtu ziedu ugunskuru. Saules siltuma apmīļoti visi dziedāja, dejoja un mielojās ar cienastu. Galdā tika celts svētku simbols- Jāņu siers.
Paldies mūzikas skolotājai par dziesmām un dejām, vecākiem par sarūpētajiem krāšņajiem vainagiem un puķu pušķiem.
Lai lustīga līgošana ikvienā mājā!