3.a klases ekskursija uz “Līgatnes dabas taku”.

Skolēniem bija iespēja vērot tur mītošos dzīvniekus, pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, veicot dažādus uzdevumus. Mežā meklēja un minēja paslēptās mīklas, pēc tautes noteica, kas ir neredzamais priekšmets, iepazina bišu dzīvi. Vislielāko prieku sagādāja vāveres un pūces, kas no mums nebaidījās un ļāva sevi apskatīt. Diena pagāja jautri un izzinoši.