Venden zīmējumu konkurss “Ūdens mūsu pasaulē!”

Ūdentiņis, akmentiņis
Tie dzīvoja saules mūžu.
L.tdz.
Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena.
Arī mūsu pirmsskolas bērni piedalījās VENDEN rīkotajā zīmējumu konkursā
“Ūdens mūsu pasaulē”.
Kopā ar bērniem pārrunājām to, cik nozīmīgu vietu ieņem ūdens cilvēku
dzīvē. Savos radošajos darbos viņi atspoguļoja kā redz un saprot tā
nozīmību.