Ģimenes dienas koncerts

12.maijā skolā bija mīļi gaidīta ikviena ģimene, lai sveiktu māmiņas un kopā priecātos par mācību gada laikā apgūto.