2.c un 4.c klases pārgājiens uz “Zvārtas iezi”

27. aprīlī 2.c un 4.c klases, kopā ar saviem skolotājiem, devās aplūkot Zvārtes ieža diženumu, Amatas upes straujo tecējumu.
Zēni mācījās, kā pareizi un droši iekurināt ugunskuru.
Paldies skolotājam Normundam Ganiņam!