Skolotājas Sintijas Mašlakovas vadībā dizains un tehnoloģijas priekšmetā bērniem bija lieliska iespēja pašiem izliet savas ziepes. Paldies skolotājai Inetai Tobiasei par atsaucību!