Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Sveķu skolu

Otrdien, 21.martā daļa Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogu devās pieredzes apmaiņā uz Sveķu pamatskolu. Diena bija saturīga, bagāta ar iespaidiem un radošām idejām. Pedagogiem bija iespēja vērot interesantas mācību stundas un dalīties pieredzē par interesējošiem jautājumiem. Augsti tika novērtēts, ka skolēniem pašiem ir iespēja veidot savu vidi skolā.
Paldies skolas direktoram Aigaram Lasim par viesmīlīgo uzņemšanu un profesionālo dalīšanos pieredzē!
Dienas otrajā pusē devāmies izzinošā ekskursijā uz Cesvaines pili. Gides pavadībā uzzinājām interesantus vēstures faktus gan par Pils vēsturi, gan renovācijas darbiem. Izzinoši pavadīta diena!