Pogu vakars

9.marta pēcpusdienā Cēsu Bērzaines pamatskolā notika tradicionālais 9.klašu Pogu vakars. Pasākumā 9.klases skolēni ar saviem sagatavotajiem priekšnesumiem priecēja gan savas ģimenes, gan skolotājus un skolas darbiniekus, kā arī teica paldies par ieguldīto darbu un atbalstu. Paldies audzinātājām Judītei Dreimanei un Sandrai Upmalei.