6.b un 9.b klases skolēni iepazīstās ar pavāra profesiju

Šodien, 7. martā, 6.b un 9.b. klases skolēni kopā ar sk. Edīti un sk. Ingrīdu devās uz Spāres pamatskolu iepazīties ar pavāra profesiju. Direktores vietniece audzināšanas darbā izrādīja skolu un pastāstīja, kādas profesijas pēc 9. klases beigšanas šajā skolā var apgūt. Pēc tam sk. Aigas vadībā skolēni gatavoja picu. Noslēgumā visi sēdās pie galda un baudīja garšīgo maltīti.