14.03.2023. konference sadarbībā ar LU

Aicinām piedalīties Latvijas Universitātes 81. straptautiskās zinātniskās konferences programmas ietvaros organizētajā plenārsēdē “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos” un reģionālās sekcijā 2023. gada 14.martā.
Attālināti Zoom platformā (tiešsaiste):
1. Plenārsēde notiks no plkst.9.00 līdz 10.45
2. Reģionālās sekcijas no plkst.10.45 līdz 15.05
Reģistrēšanās konferencei: https://conferences.lu.lv/event/296/
Piekļuves saite LU mājas lapā tiks ievietota vienu dienu pirms konferences.
Ar konferences dienas kārtību, programmu un 1. sekcijas lekciju relīzi var iepazīties pievienotajā pielikumā un LU tīmekļvietnē pie reģistrācijas konferencei.
Par dalību konferencē tiks izsniegtas apliecības.
Uz tikšanos konferencē!