Skolas pašpārvaldes dalībnieki piedalās JSPA iniciatīvas “Kontakts” mācībās

No 21. Līdz 23.februārim 3 mūsu skolas pašpārvaldes dalībnieki piedalās JSPA iniciatīvas “Kontakts” mācībās. Šo 3 dienu laikā jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm apguva,kas ir iekļaušana un pilsoniskā līdzdalība. Apmācību laikā skolēni domāja par idejām,ko īstenot savā skolā,kā pilnveidot pašpārvaldes darbu.