Pedagogi bagātina pieredzi Rīgas privātajā vidusskolā “Patnis”

Piektdien,27.janvārī daļa Cēsu Bērzaines pamatskolas -attīstības centra pedagogu devās pieredzes apmaiņā uz privāto vidusskolu Patnis Rīgā. Mums bija lieliska iespēja vērot mācību stundas, kurās tiek strādāts jauktu spēju grupās kā arī uzdevumi tiek diferencēti atbilstoši skolēnu spējām. Stundas bija aizraujošas un mājās devāmies ar idejām, ko būs iespējams ieviest arī mūsu vadītajās mācību stundās.
Dienas otrajā daļā devāmies izzinošā ekskursijā uz VEF kultūras pili. Gides pavadībā uzzinājām interesantus vēstures faktus gan par VEF kultūras pils celtniecību, gan VEF vēsturi kopumā. Liels paldies skolas direktorei Agnesei Pūtelei un skolotājai Andai Štokai – Šņepstei par profesionālo dalīšanos ar savu pieredzi, iedvesmošanu un silto uzņemšanu!