Sportiskās aktivitātes “Vecāku skoliņā”

Šodien bija vienreizēja iespēja vecākiem kopā ar saviem bērniem un skolotājiem pavadīt atraktīvu, aktīvu un jautru pēcpusdienu, darbojoties “Vecāku skoliņā”. Sportiskajās aktivitātēs valdīja sacensību gars, smiekli un jautrība. Paldies par pozitīvām emocijām un radoša gara nodrošinājumu ikvienam bērnam un vecākam. Sirsnīgs paldies skolotājām Arnita Motei un Guntai Salmiņai par pasākuma organizēšanu! Ar nepacietību gaidīsim jūs nākamajā “Vecāku skoliņas” nodarbībā.