Erasmus+ projekta “Dzimumu līdztiesība” tikšanās Portugālē 1. diena.

No 4. – 9. decembrim mūsu skolas dalībnieki Aleksandra Popoviča, Paula Maija Rita, Viktorija Leščika, skolotājas Inita Švalbe, Sigita Kažoka un Inese Aide pārstāv skolu un prezentēja paveikto par tēmu ”Sieviešu līdztiesība Latvijā!” Malaces. Prezentācija bija ekselenta! Paldies par līdzdalību Laurim Lauciņam! Esam Lisabonas priekšpilsētā Almada. Skola sastāv no 7 daļām, dažādās pilsētas malās – sākumskolas, pamatskolas, 3 bērnudārziem, vidusskolas. Kopā izglītības iestādē mācās 1070 skolēnu. Direktore pārvalda visas 7 skolu vienības. Bijām arīklases, kurās mācās skolēni ar īpašām vajadzībām – uz 6 bērnu klasi bija 4 skolotāji. Arī Portugāles skolā gatavojās Ziemassvētkiem. Pēcpusdienā skolēniem bija nodarbība gleznošanā ar garšvielām. Kanēli, kardemonu, kariju un kurkumu. Turpinājums sekos!