3.a un 4.a klases skolas integrētā olimpiāde

Šodien, 3.a un 4.a klases skolēni piedalās skolas integrētajā olimpiādē, kurā uzdrīkstas, domā, rada savu ideju, mērojas spēkiem ar klasesbiedriem un pavada laiku gūstot prieku par jaunām zināšanām. Paldies skolotājām Ivetai Kallītei un Jolantai Vanagai par iedvesmošanu un atbalstu saviem skolēniem.