Ar darbīgu nedēļas sākumu un patiesām emocijām, pirmsskolas grupu bērni sagaidīja Latvijas dzimšanas dienu. Grupiņās tapa kūka no vecāku sarūpētajiem produktiem. Sadarbībā ar vecākiem veidojām bilžu kolāžu “Mēs esam Latvija”, kuru izmantojām kā svètku noformējumu. “Sprīdīši” vēlēja labus vārdus ne tikai mums, bet arī Latvijai:
“Zvaigznes debesīs, lai laistās,
Un lai brīžiem pērkons rūc.
Lai ir mūsu pļavas skaistas,
Un lai ziedos bites dūc”.
/P. Brūveris/
Paldies vecākiem par sadarbību un mūzikas skolotājai par skanīgo svètku koncertu. Lai ģimeniski svētki!