1.a,b. klases un 2.b klases ekskursija uz Daibi

  1. novembrī 1.a un 1. un 2.b klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmuma “ZAAO” atkritumu poligonu “Daibe”, lai uzzinātu, kur nonāk mūsu atkritumi, kā šķirot atkritumus, lai tos pārstrādātu, nevis apglabātu poligonā.

Kad ieradāmies, mūs dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” sagaidīja nodarbības vadītāja Arita. Uzvilkām atstarojošas vestes drošībai un devāmies uz autobusu, lai apskatītu atkritumu apglabāšanas poligonu. Teritorijā ir liels 20 metrus augsts kalns, kurā ik dienas iebrauc 14 kravas mašīnas. Katrā vairāk nekā 9 tonnas atkritumu. Neskatoties uz lielo atkritumu apjomu, visi notekūdeņi no kalna tiek savākti un attīrīti, savukārt, no atkritumiem savāktā gāze tiek izmantota, lai darbinātu dažādas iekārtas atkritumu šķirošanas telpās. Uzņēmumā strādā ap 20 cilvēku, kas šķiro atvestos atkritumus. Šis darbs ir ļoti nozīmīgs, lai pārstrādājamie materiāli tiktu pārstrādāti, bet kalnā tiktu noglabāti tikai nepārstrādājamie. Mums pieejamie resursi, ko izmanto jaunu materiālu izgatavošanai ir jātaupa, tādēļ daudz izdevīgāk ir materiālus – plastmasu, metālu, stiklu un papīru pārstrādāt, nevis ražot no jauniem izejmateriāliem.

Nodarbības vadītāja Arita mums parādīja vietu, kur šobrīd tiek būvēts pamats jaunam atkritumu kalnam, jo vēl joprojām ir daudz tādu atkritumu, ko nevaram pārstrādāt.

Pēc atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” teritorijas apskatīšanas, dabas un tehnoloģiju parkā “Urda”  izveidojām grupiņas, kur katrai vajadzēja sašķirot atkritumus. Nebija nemaz tik viegli, jo, piemēram,  smaržu pudelītes, krēma trauciņi izskatās pēc stikla, tomēr liekami pie sadzīves atkritumiem, pie plastmasas liekamas visas plastmasas pudeles un plēves, kas šķiet mīkstas, nevis čaukstošas, ko atkal liekam pie sadzīves atkritumiem. Noslēgumā noskatījāmies filmiņas par kukaiņiem un dzīvniekiem, kas arī grib dzīvot tīrā vidē un devāmies uz Īso vides izziņas taku, apskatījām saules pulksteni, stabu, uz kura norādīts, cik kilometru ir no katras apdzīvotas vietas Vidzemē līdz Daibes poligonam. Uzzinājām, ka no Cēsīm atkritumus ved 19 kilometrus.

Skudra Urda sagaida un pavada visus apmeklētājus dabas un tehnoloģiju parkā, kā arī rosina kopā mācīties, meklēt un atklāt pārsteidzošas lietas par dabu – mūsu kopīgajām mājām, tādēļ pie tās nofotografējāmies visi kopā un devāmies atpakaļ uz skolu ar domu, ka šķirosim atkritumus un turpināsim piedalīties sabiedrības “Zaļā josta” makulatūras un bateriju  vākšanas konkursā visu šo mācību gadu.