Mārtiņdiena pirmsskolā.

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņvakaru gaidīdami.
Šodien, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstītības centra pirmsskolā pie Mārītes un Bitītes grupu bērniem ciemojās ķekatnieki no 2.pamatskolas, lai kopīgi nosvinētu gadskārtu svētkus Mārtiņus. Kopā visi gāja rotaļās, dziedāja un cienājās. Bet visvairāk bērni priecājās par īstu Mārtiņgaili, kurš bija ieradies uz svētkiem.