Tikšanās ar Rīgas apgabala tiesnesi Valdi Vazdiķi

Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija par godu Satversmes simtgadei 2022. gadā īsteno izglītojošo kampaņu 9.klašu skolēniem visā Latvijā “Es, Tu un Satversme”. Izglītojošās kampaņas ietvaros Satversmes vēstnesis – Latvijas jurists apmelnēja Cēsu Bērzaines pamatskolu – attīstības centru. Rīgas apgabala tiesnesis Valdis  Vazdiķis skolēnus iepazīstināja ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā. 8. un 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja iegūt papildus zināšanas par satversmi, savukārt Satversmes vēstnešiem ar savu vēstījumu aicināt stiprināt satversmē noteiktās vērtības. Ir īpaši svarīgi par Satversmes vērtībām informēt jauniešus, jo tas ir ieguldījums viņu izpratnes veicināšanā par demokrātisku sabiedrību un tiesisku valsti.