Miķeļdiena sākumskolā

Šodien, 29. septembrī, sākumskolas skolēni svinēja Miķeļus. Nedēļas garumā, no dabas materiāliem, dārzeņiem un augļiem, gatavojām dažādas kompozīcijas. No gatavajiem darbiņiem veidojām izstādi. Pasākuma gaitā dziedājām dziesmas, veicām dažādus interesantus uzdevumus, piedalījāmies viktorīnā atbildot uz jautājumiem. Noslēgumā daži drosmīgie skaitīja tautasdziesmas. Pasākums izdevās jautrs un atraktīvs. Visi čaklie dalībnieki saņēma pateicības balvas par piedalīšanos.

Sākumskolas skolotājas