5.a un 5.b klases “Rudens ekskursija”

Saulainajā rudens dienā 5.a un 5.b klases skolēni devās ekskursijā. Liepā apskatījām Lielo Ellīti, velna skulptūru, saules pulksteni un veselības taku. E. Veidenbauma muzejā “Kalāči” spēlējām orientēšanās spēli, meklējam dažādus objektus. Atpūtas parkā Beverīnas labirinti skolēniem bija iespēja izvēlēties dažādas lielformāta spēles un atrakcijas.