Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 2022./2023.m.g. pēc IZM nosacījumiem organizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A). Kursi notiks attālināti, Zoom platformā. Programma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem:
“Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli – emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana”
Programmas apjoms 8 stundas (kursi notiek vienu kalendāra dienu, tiek izsniegtas apliecības).
Pieteikšanās: www.csip.lv – ATTĪSTĪBAS CENTRS – KURSI UN SEMINĀRI – PIETEIKŠANĀS KURSIEM (izvēlieties sev vēlamo kursu datumu un elektroniski reģistrējieties)
vai
Reģistŗētajiem kursu dalībniekiem vienu dienu pirms kursiem tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.
Aicinām izmantot šo iespēju!