Erasmus+ projekta “IncEd” Tallinā 3.diena.

Trešā diena projektā ir aizritējusi veiksmīgi. Šajā dienā esam izvērtējuši vecāku un skolas sadarbību, klases noteikumu konsekventu iedzīvināšanu skolās, emocionāli drošu vides veidošanu jauktu spēju grupās. Jūlija Stolberova projekta dalībniekus iepazīstināja ar iekļaujošās izglītības īstenošas soļiem.  Sarunas par projekta aktuālām tēmām turpinājās neformālā gaisotnē kopējās vakariņās.