Erasmus+projekts “IncEd” Tallinā.

No 25.-30.07.2022. Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogi Inese Aide, Daiga Dekterova, Laura Kalniņa un Sarmīte Gaiķe Tallinā piedalās Erasmus + projektā ”IncEd”. Projekta laikā mūsu skolas un Vivere privātās iekļaujošās skolas skolotāji dalās pieredzē, organizē nodarbības un aktivitātes Spānijas, Portugāļu, Igauņu un Latvijas kolēģiem. Nodarbību laikā tiek aktualizētās tēmas par mācību darba organizēšanu jauktu spēju grupās iekļaujošā vidē, kā arī izstrādāta starptautiska metodiska rokasgrāmata pedagogiem.