Lustīgu līgošanu arī Jums!

Saulgriežu laikā saules spēku un enerģiju smelties, balsis ieskandināt un puķu vainagiem rotāties. Lēkt pāri zāļu ugunskuram un izlocīt kājas rotaļu ritmos! Tā šodien ielīgoja mūsu pirmsskolas grupiņas. Lustīgu līgošanu arī Jums!