2.a klases pārgājiens pa “Cīrulīšu dabas taku”

24.maijā klase devās pārgājienā pa “Cīrulīšu dabas taku” .

Notika mācību stundas dabā sadarbībā ar sporta skolotāju Arnitu. Tur nostiprinājām apgūto dabaszinību stundās, pētot dzīvo un nedzīvo dabu. Lasījām informatīvās norādes.  Veicām sporta aktivitātes un mācījāmies būt dabai draudzīgi.                                                                          2.a klase un skolotāja Iveta