Erasmus + projekts “Dzimumu līdztiesība” noslēguma diena Bulgārijā.

Lelle – talismans dodās uz Latviju! Nākamā projekta tikšanās oktobrī Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā. Šodien vēl ilūziju muzeja apskate un tad atvadas no projekta draugiem! Uz tikšanos!