Erasmus + projekts “Dzimumu līdztiesība” Bulgārijā 3. diena.

Šodien ekskursija pa Sofiju.