Erasmus+ projekta “Lets get Green ” noslēguma diena Vācijā.

Projektā piedalījās 6 dalībvalstis – Latvija, Vācija, Slovēnija, Rumānija, Francija un Maķedonija. Projekts rosina domāt zaļi, saudzīgi izmantojot dabas resursus, otrreizējai izmantošanai izmantot plastmasas pudeles, iepakojumus, tekstila izstrādājumus, papīru u.c. Mūsu moto “Zero weste – nulls atkritumi.” Bērnus rosināja darboties un izdomāt kā to visu saudzēt un izmantot vēlreiz. To visu mēs redzējām gan Francijā, gan Vācijā.

Skolēni un skolotāji no projekta tikšanās Vācijā atgriežas ļoti iedvesmoti. Skolēniem patika visas aktivitātes, īpaši tādas, kuras nav veiktas un redzētas mūsu skolā un Latvijā. Visi sauc- Atkārtot!!! Ja būtu iespēja brauktu atkal. Redzējām pasaulē, citas tautas. Vēlreiz vēlētos redzēt hologrammu par zemes vēsturi. Patika putnu būrīša pagatavošana. Projekta noslēguma pasākumu katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību projektā. Liels paldies projekta organizētājai skolotājai Inesei Aidei!