Mācību stundas dabā

Šodien, 17. maijā 1b – 4. b klases skolēniem mācību stundas noritēja dabā.Stundu tēma – Koki! Minējām gan skolotājas izdomātās mīklas, gan krustvārdu mīklas, likām tautasdziesmas pareizā secībā, zīmējām katrs savu koku, kā arī meklējām un noteicām kādi koki aug skolas teritorijā. Nobeigumā dzērām siltu tēju. Sk. Līga