4.b klases stunda dabā

Otrdien 10. maijā 4. b klasei stundas dabā.

Mācīto teoriju apguvām praksē, meklējām zīmes norādes, noteicām virzienus.  Lasījām informāciju, tautasdziesmas, veidojām no dabas materiāliem noteiktus vārdus, vērojām dabu no putnu lidojuma, ( jaunais skatu tornis Žagarkalnā)  pastāstot par saviem vērojumiem. Ieklausījāmies putnu dziesmās, pēc tām nosakot, kas tas par putnu. Un protams arī sportiskas aktivitātes.

Atgriežoties klasē katrs rakstījām mazu domrakstu par piedzīvoto un savām sajūtām pēc stundām dabā.                                                                               Sk. Līga