Fokusgrupas diskusija “Iekļaujoša skola”

06.05.2022. Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā norisinājās fokusgrupas diskusija “Iekļaujoša skola”. Diskusijā piedalījās vispārizglītojošo, privāto un speciālo skolu direktori, skolotāji, atbalsta personāla pārstāvji, kā arī  skolēnu ar un bez specialām vajadzībām vecāki.  Lai diskutētu par to, kādi ir ieguvumi un trūkumi iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās skolās un reorganizējot speciālās skolas. Kā arī rastu padziļinātu izpratni par iekļaujošo skolu bērniem ar un bez speciālām vajadzībām.

Skolas direktors Zigmunds Ozols pauda savu viedokli par jau paveikto, nozīmīgo darbu, kļūstot par iekļaujošo skolu. Ar vērtīgiem viedokļiem, atziņām un modeļiem, kas iekļaujošā izglītībā strādā vislabāk dalījās Rīgas Torņkalna Privātās vidusskolas dibinātāja Elizabete Vectirāne, Cēsu Jaunās skolas direktors un izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Ivo Rode, Cēsu pilsētas vidusskolas sociālais pedagogs Iveta Vāvere un Cēsu izglītības pārvaldes izglītības speciāliste Diāna Briede. Paldies Cēsu pilsētas vidusskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra skolotājiem, atbalsta komandas pārstāvjiem un vecākiem par ieinteresētību iesaistīties diskusijā un sava viedokļa un vērtīgu atziņu paušanu – kādi ir izaicinājumi un iespējas nodrošinot mācības iekļaujoši jauktu spēju grupā.