Erasmus+projekts Narvā 7.diena

Šodien bija projektu diena, kurā mēs varējām praktiski demonstrēt, ko bijām iemācījušies projekta laikā. Organizējām praktiskus seminārus kolēģiem, dalījāmies pieredzē un sniedzām atsauksmes par dalībnieku paveikto. Brīnišķīga pieredze, kas apliecina iekļaujošas izglītības nozīmi. Iekļaujošās izglītības panākumu atslēga ir mainīt emocionālo un fizisko vidi, izmantojot neformālās izglītības metodes. Paldies organizētājiem par brīnišķīgo iespēju papildināt savas zināšanas. Šis projekts ir pierādījums tam, ka gan es, gan mana skola Latvijā esam uz pareizā ceļa iekļaujošās izglītības īstenošanā Cēsīs.