ERASMUS+ projekts “Sociālie projekti un jauniešu apmaiņas izveide” Narvā (3.diena)

ERASMUS+ projektā Narvā, Igaunijā (3. diena).

Šodien aktualizējām iekļaujošās izglītības nozīmīgumu mūsdienu izglītībā. Iepazināmies ar neformālo spēļu daudzveidības izmantošanu mācību procesā kā vienu no svarīgākajiem aspektiem mācību darbā. Iepazīstinājām dalībniekus ar mūsu skolu un skolotāji no Šauļu pamatskolas un Vivere privātās iekļaujošās skolas izteikuši vēlmi viesoties pie mums.