ERASMUS+ projekts “Sociālie projekti un jauniešu apmaiņas izveide” Igaunijā

Mūsu skolas pedagogi Laura Kalniņa un Jūlija Sildare no 22.- 30.04.2022. piedalās

ERASMUS+ projektā Narvā, Igaunijā (2. diena).

Mācību kurss “Sociālie projekti un jauniešu apmaiņas veidošana”. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu apmaiņu un pielāgot to iekļaujošas grupas vajadzībām. Jauniešu apmaiņa ir neformālas tikšanās, kurās tiekas jaunieši no dažādām valstīm, lai apspriest sev interesējošus tematus. Skolotājās apgūs neformālās izglītības metodes.