Pankūku tapšanas noslēpums Meteņos!

Jau iepriekš „Sprīdīšu”grupā risinājās sarunas par Meteņiem, to svinēšanu.

Mūzikas stundās bērni mācījās pankūku danci, kas vēlāk rosināja par domu cept pankūkas sev un citiem bērnudārza draugiem.

Grupa ceturtdien pārvērtās par rosīgu virtuvi, kur bērni gatavoja mīklu, izzināja pankūku tapšanas noslēpumu.

11.februārī visi jautrā pulkā dziedāja, dejoja, sportoja un mielojās ar pašu ceptajām pankūkām.