Erasmus+projekts “Būsim zaļi”

Mūsu skolas skolotājas Inese Aide un Sigita Kažoka Erasmus+ projekta “Būsim zaļi” ietvaros devās uz darba tikšanos Slovēnijā. Projekta mērķis izglītot un iesaistīt skolu audzēkņus sabiedrībā ar vienlīdzīgām iespējām iesaistoties aktivitātēs, kas palīdzētu skolēniem attīstīt patstāvību, atbildību, sociālās iemaņas un valodu prasmes.

Šodien apmeklējam Slovēnijas skolu, kur īsteno divas programmas – vispārizglītojošo un speciālo. Tik daudz radošu aktivitāšu un jaunu ideju!