Karjeras nedēļa 11.-15.10.2021.

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai.

Karjeras nedēļas ietvaros mācību stundās tika runāts par profesijām un to saistību ar IKT. Sākumskolas skolēni rūpīgi veidoja izteiksmīgus plakātus “Profesiju alfabēts”, kurus izvietoja 3. stāva gaitenī. Pielietojot prasmi lietot mobilo telefonu, ikviens skolas skolnieks varēja piedalīties konkursā “Kas slēpjas zem QR koda?”. Skolas telpās dalībnieki meklēja QR kodus un nolasīja “paslēpto” informāciju. Īpaši jāizceļ  jaunākās konkursa dalībnieces 3. a klases skolnieces Patrīcija Anete  Dreimane un Laura Smirnova, kuras ar lielu aizrautību, pacietību un precizitāti paveica uzdevumus.

Vecākiem tika piedāvāta VIAA organizētā tiešsaistes diskusija  “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks”. Vecāko klašu skolēni  bibliotēkas telpās vēroja tiešsaistes diskusiju jauniešiem “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IT nozarē?”.  7.a un 8.a klases skolēni izmantojot VIAA sagatavoto mācību video  “No mākslinieka uz programmētāju” datorikas stundā, sekojot līdzi instrukcijām guva pamatiemaņas darbā ar programmēšanas valodu Javascript.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.