Malu malu miltiņus

7.oktobrī, kad saules stari apspīdēja rudens mežus, pļavas un kalnus, “Sprīdīšu” un “Mārītes” grupu bērni devās mācību ekskursijā uz Āraišu vējdzirnavām. Laiks, ko pavadījām dzirnavās kopā ar tās saimnieci, bija piepildīts ar jaunām zināšanām. Bērni klausījās par labības grauda ceļu līdz maizes rikai un ielūkojās maizes krāsnī. Iepazinās ar lielo Mārtiņu, izgaršoja dzirnakmeņos maltu graudu miltus, izpētīja mehānismu, kas griež četrus vējdzirnavu spārnus. Caur mazajiem dzirnavu logiem priecājās par dabas ainavu košumu un plašumu. Atceļā uz skolu apskatījām Āraišu baznīcu..