Ekskursija uz Spoguļklintīm

Kā atzīmējis R.Šteiners, vispirms mēs sajūtam, uztveram, tad izveidojam priekšstatus. Pirmsskolā nozīmīgi ir novērojumi, priekšmeta aplūkošana (izpēte), paraugu, attēlu apskate. Viens no senākajiem un brīvi pieejamajiem paņēmieniem novērošanā ir kāda objekta novērošana un tā attēlošana.

„Sprīdīši” un „Mārītes” 4. oktobra saulaino rītu izmantoja, lai dotos uz Spoguļklintīm un baudītu mākslu netradicionālā veidā.

Bērni kopā ar pedagogiem aplūkoja I. Gabaliņas vides instalācijas, baudīja zeltaino rudeni Cīrulīšu dabas takās.