“Mana aritmētikas grāmatiņa”

Es esmu Tavs draugs. Aiz loga. Pie Jūras. Pļavā. Tev blakus. Paldies, ka Tu esi!

Ar šādiem vārdiem autore Biruta Zujāne  mūsu skolas 1. a klases skolēniem, 1.- 5. b klašu skolēniem, 1., 3., 7.c klašu audzēkņiem, pirmsskolas bērnu grupiņai “Sprīdīši” un viņu skolotājām dāvināja grāmatu “Mana aritmētikas grāmatiņa”.

Grāmatiņa paredzēta īpašajiem bērniem, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem un visiem tiem, kas palīdz bērnam mācīties – gan skolotājiem, gan arī vecākiem.

Grāmatas galvenais varonis ir bērns, kas mācās un palīdz mācīties saskaitīšanu pēc metodes, kam pamatā ir divi vienādi cipari. Viņš zīmē, spēlē improvizētas klavieres, smejas, kad “6 govis danco polku, 4 mušas sēž uz ragiem”, vingro, dod vārdus cilvēciņiem un iet ar tiem pastaigā gar jūru, pa pļavu. Mācīšanās ir radošs process, kas sagādā prieku, spēlējoties, ne baidoties, ka kļūdīsies vai nezinās.

Bērni ar prieku un interesi saņēma grāmatiņas – īpaši jau tādēļ, ka grāmatā ir četras aploksnes ar dažādiem “pārsteigumiem”- mācību naudu, spēlēm – Domino un Veikals, cipariem, kalendāru, skaitļu virkni, lineālu  u.c.

Skolotājas priecājas, ka ir iespēja dažādot mācību procesu – arī spēles un papildmateriāli palīdz apgūt saskaitīšanu.

Grāmatiņa ir Draugs, ar kuru var būt kopā katru dienu.