Dzejas dienas 2021.

Katru gadu septembrī ir Dzejas dienas. Šogad  septembra sākumā tradicionāli notika Dzejas dienu pasākumi ar saukli “Dzeja dzīvo”, piedāvājot daudzveidīgu dzejai veltītu pasākumu programmu.

Arī mūsu skolā 21. septembrī viesojās Cēsu centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane – Mašina ar muzikāli literāru stundu: “Kad rudens mīklas zīles dārzā min, tad runcis Francis velk baltu kreklu un Uldim Auseklim 80. jubileju svin”.

Dzejnieks un grāmatu izdevējs Uldis Auseklis dzimis 1941. gada 30. oktobrī. Daudzus savas dzīves gadus veltījis literatūrai. Izdotas ap 30 Ulda Ausekļa dzejas grāmatas. No tām daudzas ir arī skolas bibliotēkā.

Ulda Ausekļa dzeja ir iecienīta  bērnu auditorijas vidū, kas arī pašam dzejniekam ir  vistuvākā. Dzeju caurvij sirsnība un mīlestība pret Latviju. Dzejas stundā bija dzejoļi arī par runča Franča piedzīvojumiem Francijā. Lāsma iejutās minces Munces lomā. Tika dziedātas dziesmas ar Ulda Ausekļa vārdiem un novadnieka Jura Krūzes komponēto mūziku.

Šajā literārās stundas priekšnesumā pietrūka tikai pats Uldis Auseklis, kas, domājams, ļoti atzinīgi novērtētu lasīto dzeju un dziesmas, tāpat kā mūsu skolas pirmsskolas grupiņu bērni “Mārītes” un “Sprīdīši”,  1. – 4. klases skolēni, 1., 3. c klases bērni un viņu skolotājas.