Projekta “Zaļais dārzs” aktivitātes jūnijā

Jūnija lielais darbs bija siltumnīca. To uzbūvējām, uzrakām zemi, sastādījām tomātus, tos laistījām katru nedēļu. Ravējām dārzu un aizbraucām ekskursijā uz Jūrmalu ar čaklākajiem pavasara dārza darbu veicējiem. Ekskursijas laikā kopīgi radās doma, ka dārzā ir vajadzīga lapene – vieta, kur atpūsties pēc darba dārzā, kur veikt projekta aktivitātes, lai būtu ērti un interesanti. Tā projekta jaunieši ķērās pie darba un meklēja, kāda būtu vispiemērotākā lapenīte dārzam un tādu atrada. Tālāk tika meklētas iespējas lapeni atvest. Tikmēr darbi dārzā turpinājās katru nedēļu otrdienās, kad sazinājāmies aplikācijas Whats App grupā, vienmēr bija projekta dalībnieki, kas atnāca un kopīgi darbs raisījās ātrāk. Kopā paveicām daudz.  Jūnijs paskrēja ļoti ātri, jo katram no projekta dalībniekiem – skolēniem, bija savi brīvlaika plāni un darbiņi mājās, bet projekta jauniešiem – arī algots darbs.