Projekts “Spert soli nākotnei”

Aprīlī un maijā 5. a un 6. a klasēm   tika realizēts  prakses cikls “Spert soli nākotnei” (“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas projekta (PuMpURs) ”  ietvaros.

8 dienu laikā notika nodarbības un individuālas konsultācijas, kuras vadīja dažādu nozaru speciālisti – ārsti, izaugsmes treneri, psihoterapeits, grafologs.

Nodarbību galvenā darbība tika vērsta uz sociālo prasmju attīstīšanu.   Ar netradicionālām metodēm tika veicināta skolēnu prasme draudzēties, sadarboties, uzmanīgi klausīties, runāts par emocijām, par pateicību, par uzticēšanos, par zaudējumiem. Tās ir prasmes, kas ir visu pamatu pamats savstarpējai saskarsmei starp cilvēkiem, un to apgūšana dzīvē palīdz gan darba jomā, gan sadzīvē.

Skolēniem bija iespēja klausīties pieredzes stāstus no profesiju pārstāvjiem, dalīties un izteikties par savām nākotnes vēlmēm, aizdomāties un mācīties noformulēt savus personīgos mēŗķus nākotnei. Tika skarti arī tādi neērti jautājumi kā “kļūdīšanās nav izgāšanās”.     Tā bērniem bija jauna pieredze darboties un komunicēt ar cilvēkiem, kas ikdienā nav kopā ar viņiem, nav pedagogi.

Āŗsts/ psihoterapeits individuālās konsultācijās runāja un atbildēja uz jautājumiem, kas pusaudžus interesē – veiksmīgu attiecību veidošanas pamatprincipi. No vienkāršā – kā pateikt, ka cilvēks patīk, līdz tam, kā lai zinu, ka drīkstu uzticēties, kā pateikt, ka nevēlos draudzēties, lai otru neapvainotu.

Praktiskās darbībās pārgājienā izaugsmes treneru vadībā tika gūts priekšstats par vienotas komandas garu, spēku, izturību, atbalsta nozīmi šķēršļu pārvarēšanā, palīdzēja iepriekšējā pieredze no jaunsargu nodarbībām.

 

Skola saka paldies Rīgas vācu biedrības priekšsēdētājai Dacei Šulmanei, kas sagatavoja un vadīja projektu. Solis ir sperts, bet   līdz  nākotnei vēl būs   jāveic daudzi kilometri.