Projekta “Zaļais dārzs” 1. daļa

No š.g. 1. aprīļa Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Zaļais dārzs” 5 brīvprātīgie jaunieši: Ieva Voitaha, Kārlis Rudzītis, Laura Logina, Kristaps Kozlovskis un Kristaps Drivnieks strādā, lai skolai izveidotu dārzu –  atpūtas  un tikšanās vietu. “Nav jau nemaz tik viegli tikties tik aizņemtiem un dažādiem jauniešiem, tomēr ir vēlme paveikt iecerēto, tādēļ sadarbojamies, cik kurš var šobrīd.  Projekta mērķis ietver arī  mūsu – jauniešu dažādu zināšanu un prasmju apguvi, jo nav jau nemaz tik viegli nostāties skolēnu priekšā un vadīt nodarbību. Gribētos, lai tas, ko skolēni dara un iemācās projekta laikā, viņiem noder nākotnē un lai brīvais laiks tiek pavadīts lietderīgi,” saka Ieva.

Katru otrdienu notiek projekta jauniešu organizētas nodarbības, kurās skolēni mācās dažādus darbus dārzā. Aprīļa mēnesī lielākais uzsvars likts uz teritorijas sakopšanu – krūmu izgriešanu, zaru, veco lapu  un kūlas dedzināšanu ugunskurā, kā arī vecās metāla sētas novākšana, kas prasīja ne mazums pūļu un pacietības, jo tā bija ieaugusi krūmos un zemē. Tomēr ar lielu entuziasmu un aizrautību viss tika paveikts lieliski! Bija arī nelieli atpūtas brīži, cepām desiņas un mašmelovus kā arī pārrunājām kā veicies darbs.

Interesants aprīlī  bija arī projekta “Zaļais dārzs” logo konkurss. Tajā piedalījās 43 dalībnieki pārsvarā 1. – 4. klašu skolēni. Starp visiem darbiem kā iedvesmojošākais atzīts 4. klases skolnieka  Mārtiņa Grīnvalda zīmētais koks ar mājiņu, jo arī dārzā aug ozols, kurā kādreiz varētu būt māja, kā simbols tam, ka dārzs ir arī atpūtas vieta, ne tikai darbs.

Mūs projekta “Zaļais dārzs” vadītājus iepriecināja tas, ka skolēni – īpaši no 1. līdz 5. klasei bija ļoti atsaucīgi un gribēja strādāt katru dienu.

Kopumā aprīļa mēnesis dārzā bija ļoti darbīgs, jo arī kastītēs stādiem tika sēta paprika, tomāti un puķes.