Projekta “Zaļais dārzs” 4. daļa

Maija mēnesis projektā “Zaļais dārzs” sākās ar jaunās sētas uzstādīšanu, kas turpinās vēl joprojām. Arī siltumnīcas vietas izraudzīšana, tās pamatu veidošana un  celmu rakšana prasīja laiku. 1. -5. klases skolēni palīdzēja sastādīt kartupeļus, tādēļ rudenī sarunājām organizēt “Frī kartupeļu ballīti” un arī tikties vasarā, lai izravētu dārzu un dotos ekskursijā uz kādu skaistu vietu.

Gribam teikt paldies ne tikai skolēniem, bet arī skolas darbiniekiem mājturības skolotājam Zigmundam Vilnim, skolotājām Sarmītei Kalvītei, Dainai Rencei,  Inetai Tobiasei, Ivetai Potašovai, dežurantēm Intai Lielmanei un Nadeždai Gorbačovai par gumijas zābaku, darba cimdu izsniegšanu  un telpu tīrīšanu, kad mums tas tik labi neizdevās pēc nodarbībām dārzā un paldies skolas elektriķim Rolandam  Ajauskam, kas tik rūpīgi appļāva zāli apkārt katram krūmiņam un puķei dārzā un Jānim Gabranam par dārza uzaršanu, kā arī saimniekam Valdim Krakopam par pacietību un atbalstu. Paldies arī pārējiem, kas palīdzēja, cik varēja.

Siltu, saulainu, skaistiem brīžiem pilnu vasaru vēlot projekta “Zaļais dārzs” komanda