Pārgājiens uz “Zvārtas iezi”

Otrdien, 11. maijā čaklākie grāmatu lasītāji skolas bibliotēkā devās pārgājienā uz Zvārtes iezi straujās Amatas upes krastā. Lai nokļūtu mērķī visi čaklie lasītāji,:

  1. klasē: Santa, Adrians, Milans, Ralfs, Edmunds;
  2. klasē: Juliana, Gustavs, Edmunds, Edgars, Mārtiņš, Laura, Valērija, Ričards, Viktors un Andrejs;
  3. klasē: Ulvis, Aleksandrs, Santa, Katrīna, Melānija, Dans, Leonīds, Ramona, Keita un Monta;
  4. klasē: Alise, Alekss un Maksims;
  5. klasē: Terēza, Nauris, Alise S., Roberts, Paula, Vanesa , Kristers, kā arī Lāsma, Ēvalds, Juris un Marsels – kā konkursa “Skaļās lasīšanas sacensības” dalībnieki;
  6. klasē: Aleksandra, Reinis;
  7. klasē: Aleksandra, Daniels Jānis;
  8. klasē: Samanta, Vanesa,

skolas autobuss brauca divas reizes. Nokļuvuši pārgājiena sākumpunktā pie Zvārtes ieža, sākumskolas skolēni apmetās Raganu pļaviņā, kur pēc nostāstiem senos laikos pulcējušās un līksmojušas raganas. Daudziem bija prieks pirmo reizi ieraudzīt 19 metrus augsto Zvārtes iezi un uzkāpt 44  metrus augstajā kraujā, apskatot iezi no cita skatu punkta. Skolēni uzzināja, ka aiz Zvārtes ieža sākas Dabas lieguma teritorija, kurā cilvēkam aizliegts pat staigāt un pats iezis izveidojies jau pirms 350 miljoniem gadu. Visiem bija prieks par silto, saulaino dienu un tikšanos. 2. klases skolnieks Edmunds Kozlovskis pat teica, ka šī ir viņa labākā diena mūžā, jo tik ilgi bija gaidīts  pavasaris. Nevajadzēja ne grūtus un āķīgus uzdevumus, ne sarežģītu maršrutu, lai pārgājiens būtu izdevusies, pietika ar skaistu dienu. Visi atpūtās pēc labi paveikta darba, īpaši jau līdzi atbraukušās skolotājas Daina Rence un Sarmīte Kalvīte, kas ikdienā iegulda lielu darbu, lai skolēni lasītu un lai lasīšana sagādātu prieku.

Bibliotekāre Elīna