Ikgadējā konference 16.03.2021.

Ikgadējā konference šajā gadā tika rīkota Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros, kad notika arī reģionālā konference “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi”.

Par izglītības attīstības iespējām un izaicinājumiem novados pieredzē dalījās novadu vadītāji. Pēcpusdienas cēlienā konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties trīs dažādās sekcijās: “Pārmaiņas mūsdienu izglītībā”, “Iekļaujošā izglītība reģionu vispārizglītojošās skolās” un “Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura īstenošanā”. Lektoru vidū bija Latvijā pazīstami speciālisti kā ārsts – psihoterapeits, dažādu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kuri iepazīstināja ar jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un savu darbā gūto pieredzi.

Sadarbojoties Latvijas Universitātei, universitātes Reģionālajam centram, Cēsu novada pašvaldībai, LU Cēsu filiālei un Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram, tika nodrošināta sekcija par iekļaujošo izglītību.

Plenārsēdē piedalījās vairāk nekā 250 klausītāju, sekcijās – ap 87.

Paldies LU reģionālā centra direktorei Guntai Kraģei, RC izpilddirektorei Sanitai Ģērmanei un LU Cēsu filiales direktorei Mārītei Raudziņai un Antrai Antonovičai par sadarbību konferences organizēšanā.