Skolotājs klasē “Labais Karalis”

Paldies pedagogiem un skolas darbiniekiem, kuri  18.02.2021. piedalījās Nila Konstantinova seminārā “Darbs ar pusaudžu problemātisku uzvedību – tās cēloņi, analīze, risinājumi”!
Pedagogi ar interesi klausījās pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova viedoklī par vienaudžu attīstības īpatnībām, kas saistītas ar pusaudžu identifikāciju- savas personības atrašanu un bravūrīgu uzvedību. Pusaudžu psihoterapeits aicināja semināra dalībniekus domāt par uzvedību kā vēstījumu. Svarīgi apzināties, ka cieņpilnas un pozitīvas attiecības klasē ir pamatnoteikumus, lai notiktu veiksmīga mācīšanās.
Tika aktualizētas arī veiksmīgākās metodes pusaudžu sociālās prasmju pilnveidošanā, kur neatsverama nozīme ir tam, lai piemēri nāktu no pieaugušo vidus, kas ļauj skolēniem sajust savu nozīmīgumu. Pedagogi pauda atzinīgas atsauksmes par seminārā iegūto pieredzi, uzsverot, ka ļoti vērtīgi uzklausīt speciālistu padomus un gūt lietderīgu informāciju, lai izprastu problēmuzvedības cēloņus, iespējamos risinājumus, reālās darbības praksē, lai gūtu zināšanas kā veiksmīgāk organizēt mācību procesu un iekļaut tajā skolēnus ar uzvedības grūtībām.