Tā top dekors laukumam!

Mazie pīlādzēni izzina dabas parādības – lielo salu un ūdens agregātstāvokli.